تبلیغات
یک مشت خاک - دوبار مرغ روحم هوای کربلا کرد ....


عشق را در سحـر نگاه کنیـد

ذکــر خـود را الـ ه الـ ه کنیــد

گاه تصویـر مـاه در چـاه است

دل مـا را محیـط مـــــاه کنیـد

عاشقــــــان را بنـا نبود اصـلا

ایـــن همـ ه سـال زابراه کنیـد

سر عاشق شدن فلک شده ام

نکنــد مثـل مــن گنــاه کنیــد

اگـر عاشق شـدی یـک روزی

بنشیــنید و آه آه کنیـــد

عاشقان را بعـیـد می دانـم

بتوانیـد سـر بـ ه راه کنیــد

هیـچ دنبال عاشقـی نرویـد

حال و روز مـرا نگـاه کنـیـد

....

بـدنم را شبـی کـ ه مـن مُـردم

لحظـ ه ای رو بـ ه قتلـ ه گاه کنید

....

علی اکبـر لطیفیان


cze
+ خیـلی بغـض دارد خیـلی ، وقـتی در جمـع کربلا رفتـ ه ها هیـچ حرفـی ، خاطره ای برای گفتن نداشتـ ه

باشی و فقـط درونت طوفانـی باشـ ه و چشمانت دریایی از اشـک و سعـی کنـی ایـن بغض و آه و اشـک را

هـم پنـهان کنی ....

+از ذوق چنـان دو نفـری خاطـرات کربلا را تعریـف میکردن کـ ه اصلا حواسشون بـ ه من نبـود کـ ه چطور الکی وار

سعـی میکردم اشکام رو پنـهان کنم ...

+ کربلا رفتـ ه هااااااا وقت خاطره تعریف کردن دور و بر خودتون رو هـم نگـاه کنید شایـد یکـی فقط بـ ه خواب

کربلا رو دیـده ، شایـد یکی فقط عکس های بین الحرمیـن رو دیـده ... مراعات دل سوختـ ه بین الحرمیـن

ندیـده ها هـم کنیـد ...

+ بغضم تبدیل بـ ه نالـ ه میشـ ه وقتی حساب و کتاب می کنـم و میبینـم حالا حالا ها امکانش نیست و

بایـد بسوزم و بسوزم ...

+ اصلاااا و ابدااا دوست نداشـتـم و ندارم توی اعیـاد بـ ه ایـن خوبی اینجور بنویـسیم ، امـا چـ ه کنـم کـ ه موقع

اعیـاد من همیـشه بغض و دلتنگی ام چنـد برابر میشـ ه ...

+ اعیـاد شعبانیـ ه مبارک ؛ ان شاللـ ه بهتـرین عیدی ها رو توی ایـن روزهای خووووب بگیـرید ...


طبقه بندی: دلنوشته،

تاریخ : شنبه 10 خرداد 1393 | 11:16 ب.ظ | نویسنده : یکی بود ... هنوزم هست... ... | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.